Beskrivning

Arkitekt och planerare. Vindkraft. Skribent för tidningen Elbilen.

Gotland och Norrköping.

Bakgrund: Egen verksamhet sedan 2005. Har tidigare jobbat som projekterande arkitekt, stadsarkitekt, länsarkitekt, utredare mm. Hittar i myndighetsvärlden.

BILD: Stadsmiljöer, byggnader, vindkraft, bilar, porträtt.

BYGG: Jag gillar mest äldre hus med spröjsar och tegeltak. Rådgivning.

PLAN: Från planprogram till färdig plan. Senior Adviser. Rådgivning.

TEXT: Artiklar, informationsmaterial, skrivelser, inlagor mm.

English summary: Architect/planner. Senior adviser. Also Wind Power and writes on Electric Cars.

Referenser

>Ombyggnad

Har erfarenhet från egna byggen - det ger realism!

>Planer och byggnader

Detaljplan för Industrilandskapet i Norrköping. Även projektering för den utvändiga renovering av "Strykbrädan" som räddade huset från förfall.

>Byggnadsvård

Artiklar om byggnadsvård, leta fram t ex hur man själv putsar om eller reveterar sitt hus. Skriv Hagberg i sökrutan på Byggnadsvårdsföreningens hemsida!

>Vindkraft

Detaljplan för vindkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Planen vann laga kraft hösten 2011 efter överklagande till regeringen. Ett par bilder finns i foldern Vindkraft Ringhals på denna sida. De bilderna är från planmaterialet och har Vattenfall Vindkraft som upphovsman och copyrighthavare.

>CV

Uppvuxen i Stockholm. F 1938. Arkitektexamen KTH 1962. ----- Fortbildad på Konstakademins Arkitekturskola med Göran Lindahl som inspirerande lärare. Exjobb "Saneringsideologin - nu och på trettiotalet". ----- 1961 Fred Forbat som chef. Plan för Norra Fäladen i Lund. ----- Ram Karmis kontor i Tel Aviv 1962. ----- EGÅ arkitekter (nu Equator) i Stockholm 1963-1967. --- Visiting Asst Professor of Architecture på University of Kansas, USA 1965. ----- Statens Planverk (nu Boverket). Storregional utredning Västkustgruppen 1968-1971. ----- Stadsarkitekt Gotland 1971-1983. Översiktsplan för Gotland, bevaringsplan Visby innerstad. ----- Stadsarkitekt Alingsås 1983-1988. Europa Nostras diplom för stadsbevarande. ---- Stadsarkitekt och konsult Norrköping 1988-1993. Innerstadsprojektet "Det Stora Lyftet". Detaljplan för Holmenområdet i Industrilandskapet. Stadsmiljörådets utmärkelse 1995. ----- Länsarkitekt Älvsborgs län resp Västra Götalands län 1993-2005. Bl a vindkraftpolicy för Västra Götaland. ----- Har varit v ordf Svenska Byggnadsvårdsföreningen. ----- Har varit fullmäktiges talman i SAR. ----- Skrivit i Byggnadskultur, Arkitekten, Arkitektur, Bostad Gotland, DN, SvD, Gotlands Allehanda, Folkbladet Östgöten, Bohusläningen, Svensk Vindkraft, Förnybar Energi, Elbilen i Sverige. ----- Skrivit som hobbyist i Teknik för Alla, Aeromodeller och Model Aircraft. ----- Sedan 2005 egen verksamhet. Undervisat på Uppsala Universitet Campus Gotland. ----- Jobbat åt länsstyrelser, privatpersoner och företag. ----- Rådgivning.

Utrustning

Pentax, Photoshop, Mac, Word.

Prislista

Budgetpris eller fast pris allt - i - ett.
Företaget har F-skattesedel.

Hemsida

www.manshagberg.fotosid...

EpostTelefon

070-2998299

Kontakt

Kontor och bostad: Gamla Rådstugugatan 22A, 602 24 Norrköping 011-122313

Adress Gotland: Fröjels Annex 135, 623 55 Klintehamn. 0498-244343