Beskrivning

Arkitekt och planerare. Vindkraft. Skribent för tidningen Elbilen.

Gotland och Norrköping.

Bakgrund: Egen verksamhet sedan 2005. Har tidigare jobbat som projekterande arkitekt, stadsarkitekt, länsarkitekt, utredare mm. Hittar i myndighetsvärlden.

BILD: Stadsmiljöer, byggnader, vindkraft, bilar, porträtt.

BYGG: Jag gillar mest äldre hus med spröjsar och tegeltak. Rådgivning.

PLAN: Från planprogram till färdig plan. Senior Adviser. Rådgivning.

TEXT: Artiklar, informationsmaterial, skrivelser, inlagor mm.

English summary: Architect/planner. Expert on planning for Wind Power. Wind Power photography. Writes on Electric Cars.

Referenser

>Ombyggnad

Har erfarenhet från egna byggen - det ger realism!

>Planer och byggnader

Detaljplan för Industrilandskapet i Norrköping. Även projektering för den utvändiga renovering av "Strykbrädan" som räddade huset från förfall.

>Byggnadsvård

Artiklar om byggnadsvård, leta fram t ex hur man själv putsar om eller reveterar sitt hus. Skriv Hagberg i sökrutan på Byggnadsvårdsföreningens hemsida!

>Vindkraft

Detaljplan för vindkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Planen vann laga kraft hösten 2011 efter överklagande till regeringen. Ett par bilder finns i foldern Vindkraft Ringhals på denna sida. De bilderna är från planmaterialet och har Vattenfall Vindkraft som upphovsman och copyrighthavare.

>CV

Uppvuxen i Stockholm. F 1938. Arkitektexamen KTH 1962. Fortbildad på KKH med Göran Lindahl som inspirerande lärare. Exjobb "Saneringsideologin - nu och på trettiotalet". Plan för Norra Fäladen i Lund med Fred Forbat som chef 1961, Ram Karmis kontor i Tel Aviv 1962, EGÅ arkitekter (nu Equator) i Stockholm 1962-1967, Visiting Asst Professor of Architecture på University of Kansas, USA 1965 Statens Planverk (storregional utredning Västkustgruppen) 1968-1971, Stadsarkitekt Gotland 1971-1983 (översiktsplan för Gotland, bevaringsplan Visby innerstad), Stadsarkitekt Alingsås 1983-1988 (Europa Nostras diplom för stadsbevarande), Stadsarkitekt och konsult Norrköping 1988-1993 (Innerstadsprojektet "Det Stora Lyftet", dp för Holmenområdet i Industrilandskapet. Stadsmiljörådets utmärkelse 1995), Länsarkitekt Älvsborgs län resp Västra Götalands län 1993-2005 (bl a vindkraftpolicyn), Expert i statliga utredningar om sanering, trafik och vindkraft. Har varit v ordf Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Har varit fullmäktiges talman i SAR. Skrivit i Teknik för Alla, Aeromodeller, Model Aircraft, DN, SvD, GA, Folkbladet Östgöten, Bohusläningen, Byggnadskultur, Arkitekten, Arkitektur, Bostad Gotland, Svensk Vindkraft, Förnybar Energi, Elbilen i Sverige. Sedan 2005 egen verksamhet. Undervisat på Uppsala Universitet Campus Gotland. Jobbat åt länsstyrelser, privatpersoner och företag. Rådgivning.

Utrustning

Pentax, Photoshop, Mac, Word.

Prislista

Budgetpris eller fast pris allt - i - ett.
Företaget har F-skattesedel.

Hemsida

www.manshagberg.fotosid...

EpostTelefon

070-2998299

Kontakt

Kontor och bostad: Gamla Rådstugugatan 22A, 602 24 Norrköping 011-122313

Adress Gotland: Fröjels Annex 135, 623 55 Klintehamn. 0498-244343