Vindkraft Ringhals, illustrationer ur planhandlingarna

Fotomontage som visar vindkraftverk vilka nu får byggas vid Ringhals i Halland. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2011. Jag är planförfattare men har inte gjort bildmontagen, de har tagits fram inom Vattenfallkoncernen.