1. Vingar i vinden - portfolion

Vindkraftbilder, ofta med vindkraftverken i samspel med landskap och miljö. Dessa bilder är ej manipulerade.